Free counter Life Style Learning • Life Style Learning.
  • |  
           

Home

เรื่องจำนวนเต็มลบ มีเด็กถามมาว่าทำไมลบกับลบจึงเป็นเครื่องหมายบวก

วันก่อนได้เปิดดูช่องDLTV ครูสอนเรื่องการหารเศษส่วน ค่อนข้างเป็นนามธรรม ผมจึงเสนอแนวคิดรูปธรรมเผื่อมีคนสนใจนำไปใช้ได้ดังนี้

เอกสารเผยแพร่โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ Teaching  
ผมได้นำเสนอเฉลยโอเน็ตบางข้อดังนี้

ข้อสอบPat1 บางข้อดังนี้ Stay at Home.

Comments

There are no comments

Post a comment